Opslag van schuur- en slijpmiddelen

De term "Opslag van schuur- en slijpmiddelen" verwijst over het algemeen naar de juiste manier om schuurmiddelen op de onderlaag op te slaan die verband houden met de temperatuur en vochtigheid. Een optimaal “opslagklimaat” garandeert dat de schuurmiddelen op onderlaag tot de houdbaarheidsdatum zonder schade of teruglopende prestaties kunnen worden gebruikt.

Voor deze geschikte opslagomstandigheden zijn zowel de gebruiker als de handelaar verantwoordelijk!

Algemeen:

De ideale opslagtemperatuur ligt tussen ca. 18 en 22 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65 %. Inwerking van warmte, directe vochtigheid en /of direct zonlicht moet dringend worden voorkomen. Schuurmiddelen moeten tot aan het gebruik in de originele verpakking worden bewaard. Banden moeten voor gebruik worden uitgehangen.

Wanneer de luchtvochtigheid te hoog is, neemt de onderlaag vocht op en zet uit.
Het gevolg hiervan is dat de fiberschijf naar de korrel kromtrekt. Hierbij ontstaan fouten omdat tijdens het bewerken uitsluitend de randen van de fiberschijf het oppervlak van het werkstuk raken.

Wanneer de luchtvochtigheid daarentegen te laag is, zal de onderlaag uitdrogen. De schijf krimpt dan en trekt krom naar de onderlaag. Het gevolg is dat het schuurmiddel uitdroogt en broos wordt.

Breedbanden:

a) In de originele verpakking opslaan
b) 2 dagen voor gebruik op hulzen of een galg ophangen en de onderste lus verzwaren.
c) Bij langere stilstand van de machine, de bandspanning uitschakelen en de banden tot het volgende gebruik op de galg opslaan.

Doorslijp- en afbraamschijven:

De houdbaarheid van doorslijp- en afbraamschijven wordt voornamelijk bepaald door het vochtgehalte. Schijven die na de fabricage zijn blootgesteld aan hoge vochtigheid, verliezen de oorspronkelijke standtijd. Bij juiste opslag blijft de standtijd echter jarenlang bij benadering constant. Schijven kunnen een veiligheidsrisico worden wanneer ze direct worden blootgesteld aan water of waterdamp. De leeftijd van de producten speelt hierbij een minder belangrijke rol.
De juiste opslag is belangrijk voor het behoud, de garantie en de prestaties van onze schuur- en slijpmiddelen.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis