Natschuren

Bij natschuren wordt tijdens de bewerking water, emulsie of olie toegevoegd.

De belangrijkste redenen voor natschuren zijn:

  • koelen en smeren van het bewerkte oppervlak
  • reinigen (afvoeren van spaanders)
  • het werkstuk beschermen tegen corrosie
  • hogere snelheid bij de bewerking
  • verbeteren van de kwaliteit van het oppervlak
  • sparen van het schuur-/slijpgereedschap resp. verlening van de standtijd

Eindgebruikers zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om productieprocessen te versnellen. Door natschuren kunnen aanzienlijk kortere doorlooptijden worden bereikt dan bij droog schuren.

Klingspor biedt voor uiteenlopende toepassingsgebieden watervaste, en daardoor voor natschuren geschikte, schuurgereedschappen.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis