Multibinding

De term multibinding verwijst naar een aanvullende afdeklaag bij schuur- en slijpmateriaal op basismateriaal die aan het einde van het productieproces in een aparte stap op de bovenlaag van een schuur- en slijpmiddelen wordt aangebracht. Tijdens het latere gebruik van het schuurmiddel zorgt de multibinding voor verdampingskoeling tijdens het schuren.

Multibindinglagen worden voornamelijk toegepast bij hoogwaardige schuur- en slijpmiddelen voor roestvast staal en hooggelegeerde staalsoorten.

Door de verdamping ontstaat aan de korrelpunten van het slijpmateriaal aanzienlijk minder wrijving en een lagere temperatuur, zodat het bewerkte materiaal minder aan het korrelpunt wordt gehecht, waarbij de korrel "glazig" wordt. Hierdoor zorgt multibinding in vergelijking met traditionele schuur- en slijpmiddelen voor een meetbaar hogere materiaalverwijdering en een langere standtijd. Ook de typische verkleuring (aanloopkleur) door de hoge temperatuur van het werkstuk bij het schuren van staal kan met een multibinding worden vermeden of in elk geval aanzienlijk verminderd.

Voor de bewerking van roestvast staal bevat het Klingspor assortiment een ruime keuze aan slijpmiddelen op basismateriaal met een optimale multibinding voor elke toepassing.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis