Korrelsoorten van schuur- en slijpmiddelen

Met de term korrelsoorten worden in verband met schuur- en slijpmiddelen de verschillende soorten mineralen aangeduid die worden gebruikt voor de fabricage van schuur- en slijpgereedschappen. Omdat het eigenlijke deel van het slijp-/schuurproces, namelijk de verspaning van het bewerkte materiaal, door deze mineralen wordt gedaan, heeft de gebruikte korrelsoort een belangrijke invloed op de geschiktheid en de prestaties van het slijpmiddel.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de verschillende korreleigenschappen en het typische slijtgedrag van de meest gebruikelijke korrelsoorten.

Schuurkorrel

De schuurkorrel is verantwoordelijk voor de materiaalafname. Bij het kiezen van de juiste schuurkorrel zijn er twee eigenschappen van bijzonder belang:

  • hardheid
  • taaiheid

 

Alle bij Klingspor gebruikte types van schuurkorrel worden synthetisch vervaardigd. Daardoor is een continue hoge kwaliteit verzekerd. Voor flexibel schuurmateriaal worden er vier verschillende soorten korrels gebruikt:

  • siliciumcarbide
  • aluminiumoxide
  • zirkoniumoxide
  • keramisch aluminiumoxide

 

Classificatie van de korrelsoorten met betrekking tot hardheid, taaiheid en hun voornaamste toepassingsgebieden

korrelsoorten

hardheid/taaiheid

Opbouw Eigenschappen / slijtage
siliciumcarbide zeer hard / minder taai kristallen

scherphoekig, broos, breekbaar / microslijtage

aluminiumoxide hard / taai kristallen, onregelmatig

kegelvorm, blokvormige korrel / onregelmatige slijtage

zirkoniumoxide hard / zeer taai kristallen, gelijkmatig

kegelvorm, druppelvormige korrel / gelijkmatige slijtage, zelfscherpend

keramisch aluminiumoxide hard / zeer taai microkristallen

scherpe puntige korrel / microslijtage, zelfscherpend

Eigenschappen van de korrelsoorten en hun specifiek slijtagegedrag

Voorts zijn er dan nog de zogenaamde korrelagglomeraten. Hierbij gaat het niet om een zelfstandige korrelsoort, maar wel om korrelconcentraties die door middel van een kunstharsbinding uit tal van individuele aluminiumoxide- of SiC-korrels tot een grote korrel werden samengesteld. Agglomeraten worden vrijwel uitsluitend
toegepast op schuurbanden. Het voordeel is dat van het begin tot het einde van de standtijd een gelijkmatige schuurwerking bereikt wordt. Oude korrels breken continu uit de binding en maken plaats voor nieuwe, scherpe korrels. Doel is een egaal schuurbeeld bij een gelijkmatige afname te verkrijgen.

Bestrooiing

Bij flexibel schuurmateriaal worden de schuurkorrels ook in verschillende strooidichtheden op het basismateriaal aangebracht. Het begrip ‘strooidichtheid’ geeft de afstand van de schuurkorrels tot elkaar op een drager aan. Men onderscheidt 3 verschillende dichtheden:

  • dicht
  • halfopen
  • open

 

Open bestrooide schuurmiddelen hebben tussen de individuele korrels een grote spaanholte, waardoor het afgenomen materiaal en het schuurstof beter van het schuurvlak weggevoerd kunnen worden. Daardoor wordt bij langverspanende grondstoffen, zoals hout, een vroegtijdig vollopen van het schuurmiddel voorkomen. De beslissing welke strooidichtheid men voor welke te bewerken grondstof wil toepassen, hangt in de eerste plaats af van hoe waarschijnlijk het is dat het schuurmiddel kan vollopen.

 

Historisch wordt onderscheid gemaakt tussen de twee grote groepen van de natuurlijke en de synthetische korrelsoorten. Tot de natuurlijke korrelsoorten behoren in het bijzonder flint, granaat en amaril. Deze korrelsoorten worden bij de fabricage van schuur- en slijpmiddelen echter vrijwel niet meer gebruikt. In plaats daarvan wordt bij moderne schuur- en slijpmiddelen in de regel gebruik gemaakt van synthetische korrelsoorten zoals aluminium oxide, zirkoonoxide, siliciumcarbide en keramische korrel. Deze korrelsoorten hebben ten opzichte van natuurlijke korrelsoorten niet alleen aanzienlijke voordelen met betrekking tot hardheid en taaiheid; ze bieden bovendien ook een hogere gelijkmatigheid in de eigenschappen en maken hierdoor de toepassing van schuur- en slijpmiddelen voor veeleisende industriële toepassingen pas mogelijk.
Om een breed toepassingsspectrum en optimale geschiktheid voor verschillende toepassingen mogelijk te maken, levert Klingspor de slijpgereedschappen (banden, rollen, vellen, schijven, stroken, fiberschijven, kunstharsgebonden doorslijp- en afbraamschijven, lamellenschijven, schuurwielen en elastisch gebonden schuurmiddelen) aan met verschillende korrelsoorten. Op deze manier kan worden gewaarborgd dat afhankelijk van het materiaal, het werkstuk en het doel van de toepassing door de keuze van de juiste korrelsoorten altijd een optimaal schuur- en slijpresultaat kan worden bereikt.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis