Dekbinding bij de fabricage van schuurmiddelen

Met de term dekbinding wordt een tweede laag van een bindmiddel bij de fabricage van slijpmiddelen op het basismateriaal gelegd. Deze volgt op de al met de eerste binding op het basismateriaal gefixeerde schuurkorrel, De belangrijkste taak van de dekbinding, of bovenlaag, is om de schuurkorrel vast in de binding te verankeren.

Dit zorgt voornamelijk voor extra steun tegen zijdelings werkende krachten die tijdens het schuren permanent op de korrel inwerken. Daarnaast krijgt het product hiermee de typische kleur.
De soort en hoeveelheid van de dekbinding hebben een belangrijke invloed op het schuurvermogen van een schuurmiddel. Bij Klingspor schuurmiddelen wordt voor de dekbinding altijd een kunsthars gebruikt die in tegenstelling tot lijmbindingen of andere natuurlijke bindmiddelen een aanzienlijk hogere sterkte en hechting heeft en op die manier zorgt voor een merkbaar betere hechting van de korrel en daarmee ook het schuurvermogen. De hoeveelheid dekbinding is voor elk type in de receptuur vastgelegd en voor de resp. toepassing aangepast en geoptimaliseerd. Het aanbrengen van de dekbinding wordt bij Klingspor tijdens de productie van schuurmiddelen op het basismateriaal continu gecontroleerd door lasermetingen en daarnaast aan de hand van procesbegeleidende gewichtsmetingen op gedefinieerde monsters exact op het aanhouden van de receptuur gecontroleerd.

De dekbinding speelt bij alle schuurmiddelen op basismateriaal een belangrijke rol, vooral bij schuurbanden vanwege de hoge werksnelheden en de hoge belasting, Door toevoeging van bepaalde additieven in de dekbinding kunnen de eigenschappen van schuurbanden nog worden verbeterd en voor bepaalde toepassingen worden geoptimaliseerd, bv. door toevoegen van actieve schuurstoffen voor de bewerking van RVS bij LS 312 JF, CS 411 Y e.d.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis