Doorslijpschijven Kronenflex®

8. Informatie over de fabrikant)
9. Beperking bij de toepassing
10. Veiligheidsnorm (oSa / EN 12413)
11. Maximaal toegestaan toerental
12. Veiligheidspictogrammen
13. Productlijn type
14. Klingspor merk Kronenflex®

Kwaliteitsklassen

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven zijn leverbaar in drie vermogensklassen met zes kleurcoderingen voor een snel overzicht over de belangrijkste toepassingen.

Producten voor universeel gebruik, ontworpen voor een bijzonder aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding
Geoptimaliseerde producten voor versschillende toepassingsgebieden. Zeer goede standtijd en slijpvermogen.
Krachtige producten voor speciale toepassingen. Langste standtijd en slijpvermogen voor de resp. toepassing.

 

3. Metalen ring
Geeft informatie over de houdbaarheid
(houdbaarheidsdatum) van de schijf
4. Glasweefsel
Glasweefsel zorgt als versterkende toevoeging voor stabiliteit en verhoogt de veiligheid van de schijf. De glasweefsellagen zijn met betrekking tot het aantal en de dikte afgestemd op het type schijf en de toepassing. Hoe hoger de potentiële zijwaartse belasting van een doorslijpschijf is (bij doorslijpen uit de vrije hand is deze bv. groter dan bij doorslijpen op een stationaire machine), hoe meer resp. stabieler glasweefsel de doorslijpschijf moet bevatten. Bij dunne doorslijpschijven (0,8 tot 1,0 mm) wordt zeer dun weefsel toegepast om ondanks de geringe dikte van de schijf nog een zo hoog mogelijk gehalte slijpkorrels tussen de weefsellagen te bereiken. Afbraamschijven bevatten minimaal 3 lagen glasweefsel.

Kleursysteem van Klingspor® doorslijp- en afbraamschijven

 
Metaal universeel:
Grijs
 
RVS (roestvast staal):
Blauw
 
Aluminium:
Zilver
 
Staal:
Zwart
 
Gietijzer:
Rood
 
Steen/beton:
Groen

 

Veiligheid en opslag

Kwartaal
V 01 januari-maart
V 04 april-juni
V 07 juli-september
V 10 oktober-december

 

De houdbaarheid van doorslijp- en afbraamschijven wordt voornamelijk bepaald door het vochtgehalte. Doorslijp- en afbraamschijven die na de fabricage zijn blootgesteld aan hoge vochtigheid, verliezen de oorspronkelijke standtijd. Bij juiste opslag blijft de standtijd echter jarenlang bij benadering constant. Doorslijp- en afbraamschijven worden een veiligheidsrisico wanneer ze direct worden blootgesteld aan water of waterdamp. De gebruiker is verplicht om dit product volgens voorschrift te gebruiken. Dit geldt om juridische redenen ook met betrekking tot de houdbaarheidsdatum. Daarom geldt: doorslijp- en afbraamschijven mogen na afloop van de houdbaarheidsdatum absoluut niet meer worden gebruikt!

Veilig werken ...

... door zorgvuldigheid en kennis van de gevaren

Vermijd de onderstaande gevaren bij gebruik van doorslijp- en afbraamschijven.

  • Contact met draaiende slijpschijven
  • Breuk van slijpschijven
  • Afzetting van slijp- en schuurstof
  • Vibraties
  • Lawaai

... met een persoonlijk veiligheidsuitrusting
Draag altijd een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming en een stofmasker. Draag bij zware slijpwerkzaamheden ook een gelaatsbescherming, een lederen schort en veiligheidshandschoenen.

... door beschermkappen op de machine
Beschermkappen worden bij de slijpmachine geleverd en mogen niet worden veranderd of verwijderd. Bij slijpkommen moet het buitenvlak volledig gesloten zijn. Bovendien mogen slijpkommen alleen in combinatie met een verstelbare beschermkap worden ingezet om de slijtage van de schijf te compenseren en de vrije toegankelijkheid van de schijf tot een minimum te beperken.

... door visuele inspectie en controle voor de montage
waarborgt u dat de toerentallen op de schijf overeenstemmen met de gegevens van de machine en kan overschrijding van het maximaal toegestane toerental worden voorkomen. Controleer de doorslijp- en afbraamschijf zorgvuldig op beschadigingen. Wanneer beschadigingen worden vastgesteld, mag het product niet worden gebruikt. Onze doorslijp- en afbraamschijven zijn voorzien van het bijbehorende veiligheidspictogram.

... door het juiste gebruik
Let op gebruik volgens voorschrift. Beschadiging van het bevestigingsgat of de schijf door stoten, inwerking van externe krachten of vallen moet worden vermeden. Let op veilig en correct opspannen van de schijf en maak gebruik van een geschikte opspanflens. Voor begin van de werkzaamheden moet elke slijpschijf minimaal 30 seconden lang met werksnelheid draaien. Neem de FEPA veiligheidsvoorschriften en de Europese norm EN 12413 in acht.

Belangrijke parameters voor een optimaal slijpresultaat bij doorslijp- en afbraamschijven zijn de omtreksnelheid en de aandrukkracht waarmee wordt gewerkt.

De optimale snelheid

Te laag
Wanneer het toerental van de gebruikte machine te laag is, hebben doorslijp- en afbraamschijven de neiging om te “springen” waardoor de rand van de schijven ongelijkmatig slijt. In het bijzonder bij dunnere materialen zoals bv. bij het doorslijpen van plaatmateriaal of draad, wordt dan de korrel uit de binding gebroken en slijt de schijf bovenmatig snel.

Optimaal
Doorslijp- en afbraamschijven van Klingspor zijn gemaakt voor hoge prestaties en zijn zodanig ontwikkeld dat ze de beste prestaties (gemeten aan de hand van de verhouding tussen materiaalverwijdering en slijtage van de schijf) leveren bij een toerental dat net onder het maximaal toegestane toerental ligt. Zorg er daarom voor dat het toerental tijdens de werkzaamheden continu hoog blijft en kies evt. een machine met een hoger vermogen.

Te hoog
De maximaal toegestane waarden voor toerental en omtreksnelheid zijn bij elke schijf op het etiket vermeld. Let er daarom voor uw eigen veiligheid op dat deze waarden tijdens het slijpen niet worden overschreden.

De juiste aandrukkracht

Een belangrijke voorwaarde voor een bevredigend resultaat bij doorslijpen is de juiste dosering van de aandrukkracht. Een veel gemaakte fout is het reduceren van de aandrukkracht om de schijf te sparen en de levensduur te verlengen. Wanneer dit wordt gedaan, kan het materiaal oververhit raken (blauwkleuring); de doorslijpschijf loopt dicht en "verbrandt". Daarom moet de aandrukkracht altijd zo hoog worden gekozen dat de slijptijd zo kort mogelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor hittegevoelige materialen met een grotere diameter.

 

De juiste hardheid

... van doorslijpschijven
In het algemeen geldt bij de keuze van de juiste doorslijpschijf de vuistregel: hoe harder het de te bewerken materiaal, hoe zachter de binding van het gebruikte slijpmiddel moet zijn. De reden: doorslaggevend voor de standtijd van een doorslijpschijf is of het snijvlak van het werkstuk wordt verhard. Een sterke verhitting zorgt ervoor van de schijf “verglaast” en daardoor aan slijpvermogen verliest. In dit geval moet de hardheid van de binding worden verlaagd door een zachtere schijf op te spannen.